Mega Solar Power

Продажба

Елшица - 30kW

Mega Solar Power представя на вашето внимание, изградена и работеща фотоволтаична централа в село Елшица, община Панагюрище.Централата е съставена от следните компоненти:

  • 100 бр. фотоволтични модула – CSUN 300M с мощност 300 Wp
  • 1 бр. инвертор – Huawei SUN2000-33KTL
  • 5 бр. стрингове – всеки за 20 модула.С цел улеснение на купувача, директно се прехвърля дружеството, което е собственик на централата.

За повече информация се свържете с нас на телефон – 0895768664